Evaluarea riscurilor

Compania noastra va sta la dispozitie cu o gama completa de servicii evaluare riscuri, astfel incat sa fie reduse sansele de producere a accidentelor si/sau imbolnavirilor la locul de munca. De asemenea, in cazul in care angajatii sunt optim protejati la locul de munca din punct de vedere SSM, acestia vor avea un randament maxim iar productivitatea firmei va creste. Optimizarea sigurantei si sanatatii in munca se poate face DOAR in baza unei evaluari de riscuri intocmita intr-un mod constient, profesional si personalizat – aplicabila in functie de fiecare domeniu de activitate in parte.

Orice societate comerciala sau institutie publica trebuie sa realizeze si sa detina o „evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice” (legea 316/2006 art. 12 lit. a), si „sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii” (legea 316/2006 art. 13 lit. b).

Companiile sau mai bine zis angajatorii care nu investesc in servicii evaluare riscuri Timisoara, care nu respecta normele SSM si care astfel nu acorda angajatilor echipamente de protectie specifice, risca amenzi destul de mari ce pot urca pana la suma de 7000 RON L-319/2006 Art. 39, Alin 5.

In Romania, cea mai buna metoda de evaluare a riscurilor profesionale ramane cea elaborata in cadrul I.N.C.D.P.M. Bucuresti, metoda pe care compania noastra o poate aplica cu brio indiferent de situatie, aceasta presupunand:

  • Compararea diverselor posturi de lucru din punct de vedere al periculozitatii, pe o scara a nivelurilor de risc de la 1 la 7
  • Ierarhizarea riscurilor in cadrul unui post de lucru si alocarea optima a resurselor financiare necesare eliminarii acestora
  • Identificarea tuturor factorilor de risc si stabilirea dimensiunii riscurlor – obligatoriu pentru elaborarea normelor SSM
  • Elaborarea PPP – Planului pentru Prevenire si Protectiei pe baza fiselor de masuri de prevenire

Compania nostra foloseste cu succes aceasta metoda in vederea prestarii celor mai calitative servicii evaluare riscuri, venind apoi in sprijinul dumneavoastra cu recomandari legate de  echipamente de munca specifice si necesare, planuri de preventie complexe, urmarind de asemenea mentinerea la minim a costurilor. Detinem personal calificat pentru a presta servicii evaluare riscuri Timisoara (evaluatori de risc) si garantam astfel calitatea.

Obligatiile companiilor/angajatorilor in ceea ce priveste evaluarea riscurilor profesionale, potrivit L-319/2006

Art. 7. – (1) In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

(3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

  1. b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

(4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia:

  1. sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;
  2. ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;

Art. 12. – (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

  1. a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

Securitatea si siguranta la superlativ